วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

3,071 คู่มือองค์ความรู้เรื่องโรคในผู้สูงอายุสำหรับบุลลากรสาธารณสุข

โดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-โรคสมองเสื่อม
-โรคซึมเศร้า
-ภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ
-ความผิดปกติของการนอนหลับในผู้สูงอายุ
-ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุ
-โรคเบาหวานในผู้สูงอายุ
-โรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ
-โรคข้อเข่าเสื่อม


ลิ้งค์ คลิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น