วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558

3,064 หนังสือเรื่อง ผู้หญิง สารเสพติด และการตั้งครรภ์

เป็นองค์ความรู้เพื่อให้บุคลากรสุขภาพหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการให้ความรู้และแนะนำได้ ขณะเดียวกันหญิงที่เตรียมตัวตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์และครอบครัว จะได้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงปัญหาและสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของแม่และเด็กได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น