วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

3,086 การใช้ Glasgow Blatchford score เพื่อประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น

Glasgow Blatchford score มีการใช้เพื่อประเมิน-ทำนายความรุนแรงและความเสี่ยงในการมีเลือดออกซ้ำกันอย่างแพร่หลาย ช่วยในการตัดสินใจให้การดูแลรักษาโดยเฉพาะการตัดสินใจว่าจะต้องส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารหรือมีการรักษาใดๆ เพิ่มเข้ามา รวมทั้งสามารถช่วยในการตัดสินใจว่าจะรับผู้ป่วยไว้ในแผนกอายุรกรรมหรือศัลยกรรมได้อีกด้วย ซึ่งในบางแนวทางจะแยกโดยคะแนนที่มากกว่า 0 ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง แต่เมื่อมาดูในการศึกษานี้ซึ่งทำในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์พบว่าถ้าใช้ที่ระดับคะแนแน 0 จะมีความไว 99%, ความจำเพาะ 5.6% แต่ถ้าเปลี่ยนมาใช้ระดับคะแนนที่ 6 ขึ้นไป จะได้ความไว 87.7%, ความจำเพาะ 25.9% ซึ่งน่าจะเป็นจุดที่มีความเหมาะสมในการนำมาใช้ในเชปฏิบัติ

ตารางแสดง Glasgow Blatchford score
Click ที่ภาพเพื่อขยายขนาด

Ref: การศึกษาวิจัย ความสัมพันธ์ของ Glasgow Blatchford Score กับผลลัพธ์ของผู้ป่วยภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนบนในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น