วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558

3,067 Spot diagnosis: EKG ของผู้ป่วยหญิงสูงอายุที่ซึมลง ก่อนจะเกิด cardiopulmonary arrest

EKG ของผู้ป่วยหญิงสูงอายุที่ซึมลง ก่อนจะเกิด cardiopulmonary arrest, จาก EKG นึกถึงภาวะใด จะให้การดูแลรักษาอย่างไร?


พบว่า EKG มีลักษณะ QRS กว้าง T wave สูงและแหลม P wave หายไป และพบว่า K = 8.6 mmol/L ดังนั้น EKG นี้จึงเป็นลักษณะของ hyperkalemia


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น