วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

3,079 Secondary cause of obesity

พบผู้ป่วยหญิงซึ่งอายุไม่มากและมีนำหนักมากกว่า 200 กก. ทั้งๆ ที่การปฏิบัติตัวก็เหมือนกับคนทั่วๆ ไป จึงมาทบทวนเกี่ยวกับสาเหตุที่เป็น secondary cause พบว่ามีดังนี้
-Thyroid hormone (hypothyroidism)
-Polycystic ovarian syndrome (PCOS)
-Cushing's disease (hypercortisolism)
-Hypothalamic injury or disorders
-Genetic mutations
-Drug: corticosteroids, psychotropic drugs, anti-retroviral agents, thiazolidinediones
การวินิจฉัยโดยใช้ประวัติ ตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการในสาเหตุที่สงสัย

Ref: http://www.hopkinsmedicine.org/digestive_weight_loss_center/conditions/secondary_obesity.html
http://www.gpnotebook.co.uk/simplepage.cfm?ID=x20070413154642478210

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น