วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

3,078 Spot diagnosis: EKG ของผู้ป่วยหญิง 68 ปี

 EKG ของผู้ป่วยหญิง 68 ปี จังหวะหัวใจ (rhythm) ของผู้ป่วยนี้คืออะไร?

กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด

EKG พบมีลักษณะของ irregularity irregular ซึ่งส่วนใหญ่จะมีลักษณะของ atrial flutter โดยมีสัดส่วนของ P waves ต่อ QRS complex = 2:1 และพบว่ามี QRS ที่กว้างประมาณ 130 ms. จึงมีลักษณะของ intraventricular conduction delay ร่วมด้วยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น