วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558

3,075 แนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวี พ.ศ.2557

โดยแพทยสภา
เนื่องจากปัจจุบันมีความก้าวหน้าในทางวิชาการด้านความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ มียาต้านไวรัสประสิทธิภาพสูงซึ่งหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีอย่างพอเพียง ทำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีสุขภาพแข็งแรงเหมือนคนทั่วไป โดยเฉพาะหากผู้ติดเชื้อได้รับการรักษาโดยเร็วจะมีชีวิตยืนยาว สามารถป้องกันการส่งผ่านเชื้อเอชไอวีไปถึงผู้อื่นได้ และอาจมีโอกาสหายขาดได้ถ้าได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างเหมาะสมตั้งแต่ตั้งแต่ระยะติดเชื้อใหม่ๆ ทำให้การวินิจฉัยการติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วที่สุด มีความสำคัญต่อการดูแล รักษา ป้องกัน และการควบคุมการติดเชื้อเอชไอวี จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้บุคคลทุกคนเข้าถึงการรับบริการ คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 9 /2557 วันที่ 11 กันยายน 2557 มติเห็นชอบ แนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวี 2557 เพื่อให้คนทุกกลุ่มวัยได้เข้าถึงบริการการตรวจและรักษาการติดเชื้อเอชไอวี โดยไม่จำกัดอายุ 

โดยมีรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้
Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น