วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558

3,066 Complicated grief

Clinical practice
N Engl J Med  January 8, 2015

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
-The Clinical Problem
    Bereavement and Grief
    Acute Grief
    Adaptation to Loss
    Complicated Grief
-Strategies and Evidence
    Evaluation and Diagnosis
    Risk Assessment
-Management
    Psychotherapy
    Pharmacotherapy
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Conclusions and Recommendations
-Source Information

Key Clinical Points
-ภาวะความโศกเศร้าแบบซับซ้อน (complicated grief) เป็นความผิดปกติอย่างรุนแรงและเป็นระยะเวลานานที่พบได้ไม่บ่อย และบั่นทอนการหน้าที่และการทำงานอย่างรุนแรง
-ลักษณะอาการได้แก่ ความโศกเศร้าโหยหาที่รุนแรง, ความปรารถนา หรือความเจ็บปวดทางอารมณ์ความคิด,  โดยมักจะคิดเห็นและระลึกความทรงจำของคนที่จากไป, เป็นความรู้สึกไม่เชื่อหรือไม่สามารถที่จะยอมรับการสูญเสีย และความยากลำบากในการจินตนาการถึงอนาคตโดยไม่มีคนที่จากไป
-ภาวะความโศกเศร้าแบบซับซ้อนเกิดขึ้นประมาณ 2-3% ของประชากรทั่วโลกและมีแนวโน้มมากขึ้นหลังจากการสูญเสีบุตรหรือคู่ชีวิตและหลังการเสียชีวิตอย่างกะทันหันรุนแรง
-การทดลองสุ่มแบบควบคุมให้การสนับสนุนถึงประสิทธิภาพของ targeted psychotherapy ต่อภาวะนี้ ร่วมกับกลยุทธ์ในการยอมรับการสูญเสียและการฟื้นฟูความรู้สึกของความเป็นไปได้ของความสุขในอนาคต
-การรักษาอื่น ๆ ได้แก่ จิตบำบัดรูปแบบอื่น ๆ ของ เช่นเดียวกับยายาต้านซึมเศร้า แม้ว่าการใช้ยาสำหรับภาวะนี้จะยังไม่ได้รับการศึกษาในการทดลองแบบสุ่ม

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1315618

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น