วันศุกร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2558

3,060 การคำนวณปริมาตรของก้อนเลือดในสมองจากภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

สูตรคือ  ปริมาตรก้อนเลือด (หน่วยเป็น ml) = 0.5 x กว้าง  x ยาว  x สูง (หน่วยเป็น cm)
ซึ่งกว้างและยาว วัดได้จาก scale ในภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยวัดจาก cut ที่ก้อนเลือด diameter กว้างที่สุด    
ส่วนความสูงคำนวณได้จากการนับจำนวน cut ใน film CT ที่พบมีเลือดออก โดยมีหน่วยเป็น  1 cm เช่นกัน
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยมีเลือดออกดังในภาพด้านล่าง
ซึ่งเราสามารถวัดความกว้างและความยาวได้จากภาพคือ 1.887 cm. x 3.801 cm.
ส่วน CT นี้ตัด cut ละ 0.3 cm. (ความถี่ห่างของแต่ละภาพจะแตกต่างกันไป) เราตรวจดูพบว่ามีเลือดออกทั้งหมด 9 cut ก็เท่ากับ 2.7 cm.
นำมาคำนวน = 0.5 x 1.887 x 3.801 x 2.7 = 9.68 ml.

Ref: https://sites.google.com/site/neurosun/neurosurgeryemergencyforinternshippart7

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น