วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

3,073 Multiple-system atrophy

Review article
N Engl J Med   January 15, 2015

Multiple-system atrophy ที่เริ่มมีอาการในผู้ใหญ่ ( adult-onset) เป็นโรคของทางระบบประสาทที่ทำให้เสียชีวิตเนื่องจากมีลักษณะการล้มเหลวของระบบประสาทอัตโนมัติที่มีการดำเนินอย่างอย่างรวดเร็วโดยมีลักษณะ Parkinsonian, ความผิดปกติของ cerebellar และ  pyramidal ที่มีลักษณะร่วมกันอย่างหลากหลาย โดยโรคนี้ถูกจัดเป็น parkinsonian subtype ถ้าพาร์กินโซนิซึม (parkinsonism)
เป็นลักษณะที่โดดเด่น และเป็น subtype ถ้า cerebellar เป็นลักษณะที่โดดเด่น ด้วยการมีลักษณะทางคลินิกที่หลากหลาย multiple-system atrophy มีความท้าทายในการวินิจฉัยเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ในระบบประสาทวิทยา แต่ยังรวมถึงระบบเฉพาะอื่น ๆ ด้วย ได้แก่ระบบหัวใจ, ระบบทางเดินอาหาร, ระบบทางเดินปัสสาวะ, โสตศอนาสิกและวิชาการแพทย์ด้านการนอนหลับ แม้จะมีการดำเนินโรคที่เร็วกว่าในระบบประสาทสั่งการ โรคนี้ยังอาจจะคล้ายกับเป็นโรคพาร์กินสันหรือ late-onset cerebellar ataxia ที่ไม่ทราบสาเหตุ จนกระทั่งการดำเนินโรคเป็นมากแล้ว

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Epidemiologic Features
-Causes
-Neuropathological Features
-Pathogenesis
-Clinical Presentation
   Motor Features
   Nonmotor Features
   Disease Progression and Prognosis
-Diagnosis
   Clinical Diagnostic Criteria
   Ancillary Investigations
-Principles of Therapy
   Symptom Management
-Toward Disease Modification
-Source Information

ลิ้งค์และอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1311488

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น