วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

3,072 หนังสือข้อเข่าเสื่อม

โดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-คำจำกัดความโรคข้อเข่าเสื่อม
-ระบาดวิทยา
-ลักษณะปกติของกระดูกข้อต่อของข้อเข่า
-เข่าทำไมถึงเสื่อม
-ปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อม
-การวินิจฉัยโรคข้อเข่าเสื่อม
-การรักษา
   การรักษาโดยวิธีไม่ใช้ยา
   การรักษาโดยใช้ยา
   การรักษาโดยการผ่าตัด
-การป้องกันข้อเข่าเสื่อม


ลิงค์ คลิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น