วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

3,082 ปัจจัยที่ทำให้ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นมากขึ้น

สาเหตุจากหัวใจ (cardiac causes)
- ภาวะหัวใจเต้นเร็ว
- ภาวะหัวใจเต้นช้า
- กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย
- โรคลิ้นหัวใจ
สาเหตุอื่นที่ไม่ใช่หัวใจ (non-cardiac causes)
- ขาดการควบคุมและดูแลในเรื่องเกลือ น้ำ และยา
- ได้รับยาร่วมที่มีฤทธิ์ cardiotoxicity หรือยากลุ่ม NSAIDs, COX-2 inhibitors
- ภาวะติดเชื้อ
- การบริโภคแอลกอฮอล์เกินควร
- การทำงานของไตผิดปกติ
- ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด
- ความดันโลหิตสูง
- ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ
- ภาวะโลหิตจาง

Ref: แนวทางเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว พ.ศ. 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น