วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556

2,176 แนวทางคำแนะนำการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 2013 โดย ADA

Clinical practice recommendations 2013
โดย American Diabetes Association (ADA) 
ซึ่งตีพิมพ์ลงในวารสาร Diabetes care, January 2013  

หัวข้อของเนื้อหาประกอบด้วย
I. Classification and diagnostic
II. Testing for diabetes in asymptomatic patients.
III. Detection and diagnosis of gestational diabetes mellitus (GDM)
IV. Prevention/delay of type 2 diabetes
V. Diabetes care 
VI. Prevention and management of diabetes complications
VII. Assessment of common comorbid conditions
VIII. Diabetes care in specific populations. 
IX. Diabetes care in specific settings.
X. Strategies 


ลิ้งค์ http://care.diabetesjournals.org/content/36/Supplement_1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น