วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

2,173 แนวทางการดูแลรักษาภาวะท้องผูกเรื้อรัง

โดยสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-คำจำกัดความ
-ชนิดของท้องผูกเรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุ
-แผนภูมิแสดงแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรัง
-การซักประวัติและการตรวจร่างกายผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรัง
-การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
-การดูแลรักษาท้องผูกเรื้อรังโดยการปรับเปลี่ยนอาหาร, ปริมาณกากใยอาหาร
-ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการขับถ่าย
-สารเพิ่มปริมาณอุจจาระและยาระบาย
-การตรวจการเคลื่อนตัวของกากอาหารภายในลำไส้ใหญ่
-การตรวจความผิดปกติของการขับถ่าย
-การรักษาโดยการฝึกเบ่ง
-การตรวจเพิ่มเติมในผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังจากลำไส้เคลื่อนไหวช้าซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษา
-การรักษาโดยการฝึกเบ่งร่วมกับการใช้ยาระบายในผู้ป่วยที่มีลำไส้เคลื่นไหวช้าร่วมกับการเบ่งไม่ถูกวิธี
-รายนามผู้จัดทำแนวทางการดูแลรักษาภาวะท้องผูกเรื้อรัง

ลิ้งค์ดาวน์โหลด http://www.thaimotility.or.th/files/15.Constipation_booklet.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น