วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

2,186 ข้อควรทราบเรื่องผลตรวจน้ำเจาะปอดในวัณโรคเยื่อหุ้มปอด

พบว่ามีผู้ป่วยหลายคนที่สงสัยวัณโรคเยื่อหุ้มปอด (pleural tuberculosis) แต่เวลาดูผลจากน้ำเยื่อหุ้มปอด (pleural fluid examination) ก็เป็นสีเหลืองฟาง (straw color) จะพบว่ามี PMN เด่น ทั้งที่ผลอื่นๆ เข้าได้กับ วัณโรคเยื่อหุ้มปอด และให้ยาปฏิชีวนะก็ไม่ดีขึ้นทั้งอาการและผลเอกซเรย์ปอด จึงสืบค้นดูพบว่ามีหลายอ้างอิงที่กล่าวว่าในช่วงเริ่มแรกของโรคนี้โดยเฉพาะในช่วง 2 สัปดาห์จะสามารถมี PMN เด่นได้ ซึ่งจากการสังเกตและประสบการณ์ที่ผ่านมาก็พบเช่นนี้จริง ฉนั้นอย่าลืมพิจารณาในจุดนี้ด้วยเวลาให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มาด้วยน้ำในเยื่อหุ้มปอด
หมายเหตุ การมีสีน้ำจากเยื่อหุ้มปอดเป็นสีเหลืองฟางมักพบได้ในวัณโรค แต่ไม่เสมอไปอาจพบได้ในกรณีอื่นด้วย เช่น อาจพบใน parapneumonic pleural effusion จากเชื้อแบคทีเรียก็ได้

Ref: Harrison's Principles of Internal Medicine 17 th Edition
Chest medicine: Essentials of pulmonary and critical care medicine
http://journal.publications.chestnet.org/article.aspx?articleid=1085020
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ty5XwhXc4kMJ:www.docstoc.com/docs/117038754/TB-pleural-effusion+&cd=14&hl=en&ct=clnk&gl=th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น