วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556

2,167 Disease eradication

Review 
Global health
N Engl J Med   January 3, 2013

คำว่า "eradicate" มีความหมายว่าเป็นการดึงหรือฉีกให้ขาดตั้งแต่ราก และเพื่อการกำจัดให้หมดแบบถอนรากถอนโคน นิยามของคำว่า eradication และ elimination ยังได้รับการเสนอโดยองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ (และมีการใช้ในที่นี้ด้วย ) และ International Task Force for Disease Eradication โดยการใช้เกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และทางสังคมบางอย่างในการประเมินโรคต่างๆ
การกำจัดโรค (eradication of a disease) มีความหมายคือการหยุดยั้งการแพร่กระจายโดยทั่วโลก ขณะที่ elimination หมายความว่าการหยุดยั้งของการแพร่กระจายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีความจำกัด โดยคำว่า elimination มักเป็นคำที่ไม่ตรงประเด็นนัก ตัวอย่างเช่น สมัชชาอนามัยโลกมีมติในปี 1986 และ 1989 ใช้ว่า elimination of dracunculiasis แต่เปลี่ยนมาเป็นคำว่า eradication สำหรับเป้าหมายที่เหมือนกันทั่วโลกในปี 1991
บทความนี้จะเป็นการทบทวน 5 โรคที่ได้รับการเลือกไว้เพื่อ eradication หรือ elimination โดยจะแสดงให้เห็นประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากความพยายามดังกล่าวและบางส่วนของความท้าทาย ซึ่งได้แก่ dracunculiasis, poliomyelitis, lymphatic filariasis,  onchocerciasis ในอเมริกา, malaria และ lymphatic filariasis ในฮิสปานิโอลา
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Dracunculiasis
-Poliomyelitis
-Lymphatic Filariasis
-Onchocerciasis in the Americas
-Malaria and Lymphatic Filariasis in Hispaniola
-Some Lessons and Conclusions
-Definitions
   Eradication 
   Elimination 
-Criteria for Assessing the Eradicability of a Disease
   Scientific feasibility 
   Political will and popular support 
-Source Information

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1200391?query=TOC

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น