วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

2,189 Iron deficiency anemia: evaluation and management

American Family Physician
January 15 2013 Vol. 87 No. 2

การขาดธาตุเหล็กเป็นความผิดปกติทางโภชนาการที่พบมากที่สุดทั่วโลก โดยมีจำนวนประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยโรคโลหิตจาง การวินิจฉัยโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กยืนยันได้โดยพบว่ามีธาตุเหล็กที่เก็บสะสมต่ำ (low iron stores) และระดับฮีโมโกลต่ำกว่าสองเท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปกติ
ผู้หญิงควรจะได้รับการคัดกรองค้นหาในระหว่างตั้งครรภ์ และเด็กในช่วงอายุหนึ่งปี การให้ธาตุเหล็กเสริมอาจจะให้ในเบื่องต้น แล้วตามด้วยการสืบค้นต่อไปถ้าผู้ป่วยจะไม่ตอบสนองต่อการรักษา ผู้ชายและในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนไม่ต้องคัดกรองค้นหา แต่ควรจะประเมินด้วยการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารถ้าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
ซึ่งสาเหตุควรจะได้รับการรักษา และการให้เหล็กรับประทานสามารถเป็นการรักษาเริ่มแรกเพื่อที่จะเพิ่มธาตุเหล็กที่เก็บสะสม การให้โดยไม่ผ่านทางเดินอาหาร (parenteral therapy) อาจจะใช้ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานหรือไม่สามารถดูดซึมได้จากทางเดินอาหาร

อ่านต่อ: http://www.aafp.org/afp/2013/0115/p98.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น