วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

2,165 สาเหตุของโปแตสเชียมในเลือดสูง ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

มักจะพบภาวะโปแตสเชียมสูง ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง มีคำอธิบายสาเหตุดังนี้
-อัตราการกรองไตลดลง ทำให้ลดการขับโปแตสเชียมออก
-ภาวะเลือดเป็นกรด (metabolic acidosis) ทำให้โปแตสเชียมกระจายตัวมาอยู่ภายนอกเซล
-ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (ในกรณีที่เป็นเบาหวาน) ทำให้โปแตสเชียมกระจายตัวมาอยู่ภายนอกเซล
-การรับประทานอาหารที่มีโปแตสเชียมสูง เช่น ผลไม้บางชนิด สารปรุงแต่งรสชาติบางอย่าง อื่นๆ
-ยาบางอย่าง (beta-blockes, heparin, NSAID, Cox2 inhibitor, heparin, digoxin overdose, potassium supplement, herbal supplements, potassium sparing diuretics, cyclosporine, tacrolimus, pentamidine, lithium)
-การมีภาวะ hyporeninemic hypoaldosteronism ทำให้ลดการขับโปแตสเซียมออกจากร่างกายทั้งจากไตและทางเดินอาหาร
-สภาวะอื่นๆ เช่น การแตกของเม็ดเลือดแดง การส่งตัวอย่างตรวจที่ไม่เหมาะสม

Ref: http://www.kidney.org/professionals/kdoqi/guidelines_bp/guide_11.htm#table140
Nephrology อ. สมชาย เอี่ยมอ่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น