วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556

2,183 Stress incontinence

พบผู้ป่วยหญิง 48 ปี มีปัญหาปัสสาวะเล็ดตอน ไอ จาม หัวเราะ ออกแรง ซึ่งเข้าได้กับ stress incontinence จึงได้สืบค้นข้อมูลพบดังนี้ครับ

Stress incontinence เป็นลักษณะที่ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ขณะออกแรง, ไอ, จาม เนื่องจากการที่แรงดันในกระเพาะปัสสาวะมากกว่าความต้านทานของท่อปัสสาวะภายใต้สภาวะที่มีความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้น ซึ่งความสมดุลย์ของท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะได้รับอิทธิพลจากทั้งปัจจัยภายใน เช่น กล้ามเนื้อของท่อปัสสาวะ, เลือดที่มาเลี้ยง, เส้นประสาทที่มาเลี้ยง และปัจจัยภายนอก เช่น มุมองศาของการยึดค้ำพยุงท่อปัสสาวะ น้ำหนักตัวของผู้ป่วยและกิจกรรมทางกายภาพของผู้ป่วย อุบัติการสูงสุดในช่วงอายุ 45 - 49 ปี ปัจจัยเสียงได้แก่ ชนผิวขาว, น้ำหนักตัวมาก (บางการศึกษาบอกว่ายังไม่ชัดเจน), การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร โดยเฉพาะการคลอดเองเมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดคลอด โดยพบว่าในคนที่ไม่เคยคลอดบุตรมีควมชุก 4.7% คนที่คลอดเอง 12.2% และการผ่าตัดคลอด 6.9% หนึ่งในสามของผู้หญิงระหว่างตั้งครรภ์จะมีอาการ ซึ่งส่วนใหญ่จะหายไปภายหลังคลอด
มีการศึกพบว่าหญิงที่ตั้งครรภ์และมีภาวะนี้อยู่เกิน 3 เดือนหลังคลอด 92% จะยังมีภาวะนี้อยู่เมื่อหลังคลอดแล้ว 5 ปี รวมถึงมีการศึกษาพบว่ามีอุบัติการสูงขึ้นในคนที่เคยสูบบุหรี่มาก่อนและในคนที่ปัจจุบันยังสูบอยู่
การตรวจนิฉัยโดยการถามประวัติ, ตรวจร่างกาย, urodynamic testing, ตรวจวินิจฉัยแยกโรคอื่นที่อาจมีอาการคล้ายกัน เช่นการติดเชื้อออกไป
การรักษานอกเหนือจากการผ่าตัดแล้ว ยังมีวิธีอื่นๆ เช่น pelvic floor electrical stimulation, pelvic floor muscle exercises, selective serotonin reuptake inhibitors (duloxetine), vaginal cones ส่วนการให้เอสโตรเจนชดเชยกำลังศึกษาถึงผลดีและข้างเคียง

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp0707023
http://www.aafp.org/afp/2010/0315/p773.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น