วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

2,184 ประโยชน์ของ beta blockers ในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวและมีการลดลงของ ejection fraction

Benefits of beta blockers in patients with heart failure and reduced ejection fraction: network meta-analysis
Research
BMJ 2013, Published 16 January 2013

ในบทสรุปได้เขียนไว้ว่า
เป็นการการศึกษาวิเคราะห์ที่มีขนาดตัวอย่างจำนวนมากที่สุดการศึกษาหนึ่งของ beta blocker ในภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังที่มีการลดลงของค่าการบีบตัวของหัวใจ (ejection fraction) โดยได้มีการออกแบบวางแผนวิธีการวิเคราะห์ในการเปรียบเทียบยา beta blocker โดยใช้ Bayesian network meta-analysis ซึ่งแสดงให้เห็นว่า beta blocker มีความปลอดภัยและผู้ป่วยสามารถทนต่อยาได้ในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรังและการได้รับประโยชน์จากการลดอัตราการเสียชีวิตและผลกระทบทางคลินิกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการทำให้ ejection fraction ดีขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะของ class effect โดยข้อมูลที่มีในปัจจุบันไม่สามารถบอกว่ายาตัวใดเหนือกว่ากัน ซึ่งการศึกษาโดยการเปรียบเทียบกันโดยตรงระหว่างยาต่อยา (head to head) ของยา beta blocker มีความจำเป็นเพื่อตอบคำถามที่ว่ายาตัวใดที่เหนือกว่ากัน

หมายเหตุ
Class effect หมายถึงยาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่ให้ผลการรักษาคล้ายกัน มีผลข้างเคียงคล้ายกัน

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.bmj.com/content/346/bmj.f55

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น