วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

2,174 Vitamin B12 deficiency

Clinical practice 
N Engl J Med 2013      January 10, 2013

Key clinical points
-การขาดวิตามินบี12 เป็นสาเหตุของ megaloblastic anemia, demyelinating neurologic disease, หรือทั้งสองอย่างซึ่งสามารถiักษาคืนกลับได้
-Autoimmune gastritis (pernicious anemia) เป็สาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดของการขาดวิตามินบี12 ที่รุนแรง
-เรื่องของวิธีการตรวจยังมีปัญหาด้านความไวและความจำเพาะของการตรวจวิตามินบี 12 ในปัจจุบัน
-การตรวจวัด methylmalonic acid, homocysteine หรือทั้งสองอย่างใช้ในการยืนยันการขาดวิตามินบี12 ในผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษา การเพิ่มขึ้นของระดับ methylmalonic acid จะเป็นความไวและความจำเพาะในการวินิจฉัย
-ในผู้ป่วย pernicious anemia หรือมีการดูดซึมไม่ดี การให้วิตามินบี12 ไปตลอดชีวิตถือว่ามีข้อบ่งชี้
-การรับประทานวิตามินบี12 ชนิดเม็ดในขนาดสูง (1000 - 2000 ไมโครกรัม) ต่อวันจะเพิ่มประสิทธิภาพการฉีดให้ทางกล้ามเนื้อในแต่ละเดือน ในการแก้ไขภาวะความผิดปกติในเลือดและระบบประสาท
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-The Clinical Problem
   Pathophysiology of Vitamin B12 Deficiency
   Causes of Vitamin B12 Deficiency
-Strategies and Evidence
    Evaluation
    Tests to Determine the Cause of Vitamin B12 Deficiency
    Treatment of Vitamin B12 Deficiency
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Conclusions and Recommendations
-Source Information
-Key Clinical Points

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1113996

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น