วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

2,166 การแยกระหว่าง microalbuminuria และ macroalbuminuria ที่ช่วยให้จำได้ง่ายขึ้น

การแยกระหว่าง microalbuminuria และ macroalbuminuria อาจจะมีตัวเลขที่ทำให้จำได้ยากลองแบ่งตามนี้แล้วจะจำได้ง่ายขึ้น 

-Spot urine albumin ในช่วง 30-300 มก./ลิตร เป็น microalbuminuria แต่ถ้ามากกว่านี้เป็น macroalbuminuria
-Spot urine albumin/creatinine ratio ในช่วง 30-300 มก./กรัม เป็น microalbuminuria (แต่ในผู้หญิงอาจใช้ที่ 30-400 มก./กรัม) แต่ถ้ามากกว่านี้เป็น macroalbuminuria
-24h urine collection ในช่วง 30-300 มก./วัน เป็น microalbuminuria แต่ถ้ามากกว่านี้เป็น macroalbuminuria

-ส่วนกรณีที่ใช้ dipstick ชนิดที่ตรวจดู macroalbuminuria ขอให้ดูที่รายละเอียดของการตรวจว่า trace, 1+, 2+, 3+ และ 4+ จะเป็นระดับตัวเลขประมาณที่เท่าใด เช่นของ รพ. ผม 1+ จะเท่ากับ 300 มก./ลิตร ดังนั้นถ้าตรวจได้ตั้งแต่ 1+ ขึ้นไปจะเท่ากับการมี macroalbuminuria  (ส่วนเรื่อง dipstick ของ microalbuminuria สามารถอ่านได้จาก ลิ้งค์ นี้ครับ) 

แต่ค่าต่างๆ นี้อาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้างตามแต่สถาบันและแนวทาง โดยเฉพาะจุดตัดที่ 300 ครับ

Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Microalbuminuria

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น