วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557

2,782 องค์ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 (MERS-CoV)

องค์ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Coronavirus, MERS-CoV)
การเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-สายพันธุ์ใหม่

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
-ลักษณะโรค
-สถานการณ์
-เชื้อก่อโรค
-อาการของโรค
-ระยะฟักตัวของโรค
-วิธีการแพร่โรค
-การรักษา
-การป้องกัน

ลิ้งค์ Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น