วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557

2,812 หญิง 45 ปี หน้ามืดหมดสติไม่รู้สึกตัวร่วมกับมีภาวะความดันโลหิตต่ำ

หญิง 45 ปี หน้ามืดหมดสติไม่รู้สึกตัวร่วมกับมีภาวะความดันโลหิตต่ำเป็นครั้งที่สอง ได้รับการตรวจดังรูปด้านล่าง จากรูปที่เห็นเป็นการตรวจอะไร และพบความผิดปกติอะไร และผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องความผิดปกตินี้อย่างไรครับ?


ขอขอบคุณน้องๆ สำหรับคำตอบที่ร่วมเรียนรู้นะครับ

เป็นภาพที่ปริ้นมาจากการตรวจเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (24-hours Holter monitoring) โดยจะพบช่วงที่มีลักษณะเป็น short run ventricular tachycardia หรืออาจจะเรียกว่า nonsustained ventricular tachycardia คือเป็น PVC ที่เกิดติดต่อกันเป็นช่วงสั้นๆ มากกว่าสามตัวขึ้นไปแต่ไม่นานเกิน 30 วินาที ซึ่งสิ่งที่ต้องระวังคือถ้าเกิดขึ้นติดต่อกันนานเกิน 30 วินาที มักก่อให้เกิด hemodynamic unstable ซึ่งต้องให้การดูแลรักษาแบบ ventricular tachycardia ส่วนน้องที่ถามมาว่ามีช่องเล็กๆ สำหรับใช้เปรียบเทียบในการดูให้หรือไม่ ต้องขออภัยด้วยครับ พอดีถ่ายจากกระดาษที่ปริ้นมาจากเครื่องอีกทีครับ

2 ความคิดเห็น:

  1. holter monitoring?? , Long QT with R on T phenomenon >> short run VT? เดานะครับ
    พวก hypocal ,mg ,K ,ยา psychi บางประเภท , TCA

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ29/6/57 08:07

    อาจารย์ครับ มีกระดาษแบบตะแกรงเพื่อเทียบมาตรฐาน + ความเร็วกระดาษด้วยไหมครับ และขอดูเส้นอื่นถ้ามีครับ อาการสัมพันธ์กับคลื่นด้วยไหมครับ

    ตอบลบ