วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

2,803 Atrial ectopic beats (premature extrasystoles)

EKG ชายสูงอายุเป็นดังนี้  จะให้การวินิจฉัยว่าอย่างไร?


ขอขอบคุณสำหรับคำตอบที่ร่วมเรียนรู้ครับ

EKG เป็นลักษณธของ atrial ectopic beats (premature extrasystoles) หรืออาจจะเรียก atrial premature beat หรือ premature atrial contraction ก็พอได้ จะพบ abnormal P-waves ตามด้วย normal QRS complexes และมักจะมี compensatory interval โดย P wave ที่เห็นในรูปเป็น P wave หัวกลับบ่งบอกว่ามาจากบริเวณอื่นของ atrial ที่ไม่ใช่จาก SA node โดยตรง ซึ่งใน EKG นี้จะมีการเกิดขึ้นแบบตัวเว้นตัว (atrial bigeminy) 
ใน atrial ectopic beats ผู้ป่วยมักจะไม่มีอาการ อาจพบได้ในคนที่มีโรคปอด หรอมีภาวะกระตุ้นบางอย่าง เช่น การดื่มชา กาแฟ อัลกอฮอล์ อากาศเย็น การแพ้  ถ้าไม่มีอาการอะไรยังไม่ต้องให้การรักษา แต่ถ้าเป็นถี่ๆ มีใจสั่น อาจใช้ยาช่วยควบคุมได้ครับ

1 ความคิดเห็น: