วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

2,806 Nausea and vomiting of pregnancy

June 15 2014 Vol. 89 Number 12
American Family Physician 

อาการคลื่นไส้อาเจียนเกิดขึ้นเกือบ 75% ของหญิงตั้งครรภ์ สาเหตุที่แท้จริงไม่เป็นทราบอย่างชัดเจน โดยส่วนใหญ่จะมีอาการไม่มากสามารถหายได้เอง สามารถควบคุมด้วยการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (conservative) และไม่มีผลที่ไม่พึงประสงค์ของทารกในครรภ์ตามมา ประมาณ 1% ของผู้หญิงตั้งครรภ์เกิดจะภาวะของการแพ้ท้องอย่างรุนแรง (hyperemesis gravidarum) ซึ่งอาจส่งผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่อมารดาและทารกในครรภ์
ผู้ป่วยที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการตั้งครรภ์ ควรได้รับการประเมินสำหรับสาเหตุอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีอาการต่อเนื่องหรือมีลักษณะที่ไม่ตรงไปตรงมา การรักษาจะเริ่มต้นด้วยการรักษาแบบประคับประคองและการเปลี่ยนอาหาร การช่วยเหลือทางอารมณ์และการเสริมวิตามินบี 6 การรักษาด้วยการใช้ยาเหมาะที่จะใช้ในกรณีที่ไม่ดีขึ้นจากการรักษาเริ่มต้นดังที่กล่าวมา ผู้ป่วยที่มีภาวะของการแพ้ท้องอย่างรุนแรงอาจจะต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิดเต็มที่ รวมถึงการนอน รพ. การแก้ไขภาวะขาดน้ำ และการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ

Ref: http://www.aafp.org/afp/2014/0615/p965

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น