วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

2,809 โปรแกรมสำหรับคำนวนค่าต่างๆทางเภสัชกรรม

โดยเภสัชกร Durongrit Tripak สามารถดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งได้ฟรี โดยเป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ซึ่งโปรแกรมสามารถใช้การคำนวน
1. BMI, BSA
2. การคำนวนการทำงานของไต
3. การคำนวนขนาดยาวัณโรค
4. ตัวช่วยนับยา 7, 14, 28
5. การคำนวนราคาขายจากราคาทุนขอขอบคุณสำหรับผลงานที่ดีที่ให้ดาวน์โหลดและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและวงการแพทย์
ท่านสามารถเข้าไปที่ Play สโตร์ แล้วพิมพ์คำว่า thairx cacl ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น