วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

2,794 The child or adolescent with elevated blood pressure

Clinical practice
N Engl J MedJune 12, 2014

Key clinical points
-ความชุกของการมีความดันโลหิตสูงในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นได้เพิ่มขึ้นร่วมกับการเพิ่มขึ้นอย่างมากของโรคอ้วนในผู้ที่อายุน้อย
-ค่าปกติของความดันโลหิต (และจุดตัดที่เกี่ยวข้องกับความดันโลหิตสูงและภาวะก่อนเป็นความดันโลหิตสูง [prehypertension]) สำหรับเด็กและวัยรุ่นมีความแตกต่างกันตามเปอร์เซนต์ไทล์ของอายุและความสูง
-การประเมินผลของความดันโลหิตสูงในเด็กและวัยรุ่นได้ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจหาความดันโลหิตสูงชนิดที่มีสาเหตุ (secondary hypertension) ซึ่งอาจจะรักษาแก้ไขให้หายขาดได้
-การดูแลรักษาโดยทั่วไปเริ่มต้นด้วยการรักษาโดยยังไม่ใช้ยา ตามด้วยการใช้ยาถ้าการรักษายังไม่ประสบความสำเร็จ แต่อย่างไรก็ตามการใช้ยาจะเริ่มต้นถ้าความดันโลหิตสูงอย่างรุนแรงหรือถ้ามีเงื่อนไขร่วมด้วย เช่นโรคเบาหวาน
-ความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่องยาวนานในคนที่อายุน้อยอาจจะเกี่ยวข้องกับความเสียหายของอวัยวะต่างๆ (end-organ damage)
-จากข้อมูลที่มีอยู่แสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยยาลดความดันโลหิตสามารถย้อนกลับความเสียหายของอวัยวะต่างๆ ได้
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
-The Clinical Problem
-Strategies and Evidence
   Evaluation
   Treatment Options
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Conclusions and Recommendations

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1001120

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น