วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

2,811 Dying with dignity in the intensive care unit

Review article
Critical care medicine
N Engl J Med   June 26, 2014

เป้าหมายดั้งเดิมของการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความพิการและการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยอย่างรุนแรง ในการรักษาการทำงานของอวัยวะและฟื้นฟูสุขภาพ แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเสียชีวิตในหน่วยผู้ป่วยหนัก (ไอซียู) ยังคงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ อัตราการเสียชีวิตมีความแตกต่างกันทั้งภายในและระหว่างประเทศและได้รับอิทธิพลจากหลายๆ ปัจจัย ซึ่งยังขาดข้อมูลระหว่างประเทศเพื่อการเปรียบเทียบ แต่ประมาณการณ์ว่าหนึ่งในห้าของคนที่เสีบยชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นที่เตียงผู้ป่วยวิกฤต
ในบทความนี้นี้ได้เน้นไปที่แนวคิดของการเสียชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีในหน่วยผู้ป่วยหนัก (ไอซียู)
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-On the Need for Palliative Care
-Eliciting the Values of Patients
-Communication
-Decision Making
-Providing Prognostic Information
-Making Recommendations
-Providing Holistic Care
-The Final Steps
-Consequences for Clinicians
-End-of-Life Care as a Quality-Improvement Target
-Conclusions

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1208795

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น