วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

2,788 Amiodarone กับการรักษา atrial fibrillation with rapid ventricular response

ปัจจุบันจะเห็นว่ามีแนวโน้มของการใช้ยา amiodarone ในการรักษา AF with RVR กันมากขึ้น ลองมาทบทวนเรื่องนี้กันนะครับ

Amiodarone ได้รับการอนุมัติจาก FDA ในการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดที่มีอันตรายรุนแรงถึงชีวิตที่เกิดจากหัวใจห้องล่าง (lethal ventricular arrhythmias) แต่ยังไม่ได้ใช้สำหรับ AF แต่กระนั้นก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายใน AF โดยเหมาะในผู้ป่วยที่มี structural heart disease หรือ congestive heart failure แต่สำรองไว้เป็นยาทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่มี underlying heart disease โดยทั้งใน AHA, ACC และ ESC แนะนำให้สำรอง amiodarone ไว้เป็นยาทางเลือก ยกเว้นในกรณีที่มีภาวะหัวใจล้มหรือความดันโลหิตสูงที่มี LVH มาก
โดยการควบคุมอัตราการเต้นของ AF ตามแนวทางจะให้เป็น beta-blockers และ calcium chanel blockers (non dihydropiridine) ทางหลอดเลือดดำ เป็นยาลำดับแรก แต่ในปี 2554 พบว่าใน รพ. ทั่วไปของประเทศไทยไม่มี  beta-blockers และ verapamil จึงใช้เป็น diltiazem ทางหลอดเลือดดำ แต่มีข้อห้ามใน acute decompensated heart fialure หรือความดันโลหิตต่ำ ส่วน digitalis เหมาะที่จะใช้ในผู้ป่วยที่มีหัวใจล้มเหลว แต่การออกฤทธ์ช้า ประสิทธิภาพไม่ดีนัก therapeutic index แคบ และควรระวังในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตผิดปกติ
หรือถ้ามีข้อห้ามของยาทั้ง 3 กลุ่มข้างต้นและผู้ป่วย AF ที่มี WPW ร่วมด้วยก็ให้ใช้ amiodarone ได้ (AF ที่มี WPW เป็นข้อห้ามใช้ยาทั้ง 3 กลุ่มข้างต้น)  

เพิ่มเติม: 
-Amiodarone จะถูกเมตาโบไลท์ไปเป็น desethylamiodarone ในตับ ดังนั้นการใช้ควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยที่มีโรคตับรุนแรง และการเมตาโบไลท์ของยาไม่มีผลทางคลินิกจากการที่ไตทำงานลดลงหรือในกรณีฟอกไต 

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMct065916
คู่มือการดูแลผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ โครงการตำราวิชาการสัญจร ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น