วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

2,801 Genu varus, genu varum, bowleg

Spot diagnosis: หญิงสูงวัยเดินลำบากมานานมากกว่า 3 ปี ลักษณะขาเป็นดังรูป จะให้การวินิจฉัยอะไร? สาเหตุที่อาจเป็นไปได้?
 ให้ยืนเท้าชิด

ขอขอบคุณสำหรับคำตอบที่ร่วมเรียนรู้ครับ

จากรูปเป็นลักษณะของเข่าโก่ง เมื่อเอาขามาชิดกัน ซึ่งเรียกว่า genu varus หรือ genu varum (genu = เข่า, varum = งอออก) หรืออาจจะเรียกว่า bowleg
สาเหตุ: มีทั้งทั้งชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุ และที่ทราบสาเหตุ สำหรับกรณีที่ทราบสาเหตุ อาจเกิดจากเนื้อกระดูกผิดปกติ ดังเช่นที่พบได้ในในโรคกระดูกอ่อน (rickets) และ Paget's disease หรือเกิดจากข้อเข่าด้านในสึกมากกว่าด้านนอก พบได้บ่อยในโรคข้อเข่าเสื่อมหรืออาจเกิดจากเอ็นยึดข้อยืดตัว

Ref: เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับข้อเข่า (ตอนที่ 2) bangkokhealth.com 

2 ความคิดเห็น: