วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

2,799 แนวทางการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีในกรณีเกิดผื่นแพ้ยา

แนวทางการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีในกรณีเกิดผื่นแพ้ยา
(Therapeutic Options of Drug Allergy in HIV Therapy)
โดยสุทธิพร ภัทรชยากุล ภ.บ.,Pharm.D.

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแพ้ยา
-การแพ้ยาต้านเอวไอวี
-การแพ้ยากลุ่ม NNRTI
-คำแนะนำในการป้องกันการเกิดผื่นแพ้ยาจาก nevirapine
-คำแนะนำในการจัดการเมื่อผู้ป่วยแพ้ยา nevirapine
-บทสรุป

ลิ้งค์: http://www.thaihp.org/download.php?option=showfile&file=61

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น