วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

2,786 Pregnancy and infection

Review article
N Engl J Med June 5, 2014

ก่อนที่จะมียาปฏิชีวนะ การตั้งครรภ์ได้รับการยอมรับว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงของโรคปอดอักเสบจากเชื้อ pneumococcal รวมถึงการเสียชีวิต ในการระบาดเป็นวงกว้างของไข้หวัดใหญ่ 2009 เมื่อเร็ว ๆ นี้ช่วยบอกเตือนเราว่าการติดเชื้อบางอย่างไม่มีผลเป็นสัดส่วนต่อหญิงตั้งครรภ์
มีคำถามขึ้นว่า หญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสำหรับการรับการติดเชื้อหรือไม่? หญิงตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสำหรับความรุนแรงของโรคหรือไม่? ในระหว่างตั้งครรภ์กลไกการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างและพยาธิสรีรวิทยาที่เกิดขึ้น (เช่นการลดลงของปริมาณอากาศในการหายใจและการคั่งของปัสสาวะเนื่องจากมดลูกขยายขนาด) และการปรับตัวของระบบภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะรองรับทารกในครรภ์ โดยในบทความนี้ได้ตรวจสอบและสังเคราะห์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับความรุนแรงและความไวต่อการติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์ โดยมุ่งเน้นไปที่การติดเชื้อที่มีหลักฐานของความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นหรือมีความไวมากขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้อย่างเต็มที่จากการเปลี่ยนแปลงกลไกหรือทางกายวิภาค และได้อภิปรายเกี่ยวกับการติดเชื้อเหล่านี้ในแง่ของการค้นพบใหม่ๆ อันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิคุ้มกันในระหว่างตั้งครรภ์
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
-Pregnancy and Severity of Infection
   Influenza
   HEV Infection
   HSV Infection
   Malaria
   Coccidioidomycosis
   Varicella
-Pregnancy and Susceptibility to Infection
   Malaria
   Listeriosis
-Evolving Concepts of Immunologic Alterations during Pregnancy
-Future Directions
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1213566

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น