วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

2,810 Prophylaxis against venous thromboembolism in ambulatory patients with cancer

Review article
N Engl J Med  June 26, 2014

ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดดำอุดตันเพิ่มสูงขึ้นเป็น 4-7 เท่าในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง ความเสี่ยงนี้จะสูงสุดในผู้ป่วยที่เป็นเนื้องอกของอวัยวะชนิดที่เป็นก้อน (solid tumors) บางชนิดและมะเร็งโลหิตวิทยาและจะเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา ผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัด ผู้ที่มีมะเร็งแพร่กระจาย หรือผู้ที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม (inherited thrombophilias)
อัตราการอยู่รอดที่ 1 ปีในผู้ป่วยคือหนึ่งในสามของอัตราการอยู่รอดในผู้ป่วยมะเร็งแต่ไม่มีหลอดเลือดอุดตัน อุบัติการณ์ของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งได้เพิ่มขึ้น อาจจะเป็นเพราะผลร่วมกันของการรักษาที่ดีขึ้นทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่รอดต่อไป, การใช้สูตรการรักษาที่เกิดภาวะเร่งการเกิดหลอดเลือดอุดตันจากลิ่มเลือด (prothrombotic treatment regimens), ประชากรสูงอายุ และการตรวจพบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเทคโนโลยีภาพถ่ายทางการแพทย์และความถี่ของส่งตรวจที่เพิ่มมากขึ้น
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Risks and Rates of Venous Thromboembolism
-Guidelines
-Conclusions
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1401468

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น