วันอังคารที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

2,784 สถิติ 11 อันดับแรกที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข

โดยเรียงตามลำดับดังนี้
1. มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด (malignant neoplasm, all forms)
2. อุบัติเหตุ และเหตุการที่ไม่สามารถระบุเจตนาและปัจจัย้เสริมที่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุการเสียชีวิต (accident,Event of undetermined intent,supplementary factors related to causes of mortality)
3. ความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง (hypertension and cerebrovascular disease)
4. โรคหัวใจ (disease of the heart)
5. ปอดอักเสบและโรคอื่น ๆ ของปอด (pneumonia and other diseases of lung)
6. ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ (nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis)
7. โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน (disease of liver and pancrease)
8. การฆ่าตัวตาย ถูกฆ่าตาย (suicide, homicide)
9. เบาหวาน (diabetes mellitus)
10. วัณโรคทุกชนิด (tuberculosis, all forms)
11. โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (human immunodeficieney virus (HIV) disease)

Ref: Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น