วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

3,206 Latent mycobacterium tuberculosis infection

Review article
N Engl J Med  May 28, 2015

ธรรมชาติของวัณโรค (Mycobacterium tuberculosis) เริ่มต้นจากการสูดหายใจเอาเชื้อวัณโรคเข้าไป ในช่วงระยะเวลาของการแบ่งตัวของเชื้อแบคทีเรียและมีการแพร่กระจาย ตามมาด้วยภูมิคุ้มของร่างกายที่ควบคุมเชื้อเอาไว้ ซึ่งผลของกระบวนการนี้จะไม่มีอาการติดเชื้อวัณโรคแต่เป็นวัณโรคแบบแฝง ซึ่งมีความหมายคือเป็นระยะที่เชื้อมีชีวิตอยู่อย่างถาวร ภูมิคุ้มกันยังสามารถควบคุมได้ และไม่มีหลักฐานแสดงออกทางคลินิกของวัณโรค
ปัจจุบันยังไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้โดยตรง ดังนั้นการติดเชื้อวัณโรคแฝงจึงมีการวินิจฉัยโดยดูจากการตอบสนองในร่างกายหรือการกระตุ้นในหลอดทดลองโดยแอนติเจนของเชื้อวัณโรคที่ใช้การทดสอบผิวหนัง (tuberculin skin test) หรือ interferon-γ release assays (IGRAs)
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Pathogenesis
-Epidemiology and Risk Groups
-Diagnosis
-Treatment
-Clinical Evaluation and Monitoring
-Guidelines and Programmatic Approach
-Research Priorities
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1405427

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น