วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

3,205 คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก NCD คุณภาพ

จัดทำโดย
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำนักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
บทนำ: คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก NCD คุณภาพ
บทที่ 1: คลินิก NCD คุณภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บทที่ 2 : แนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
บทที่ 3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกายเชื่อมโยงกับคลินิกไร้พุง (DPAC)
บทท 4 : การปรับพฤติกรรม เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
บทท 5 : การปรับพฤติกรรม เพื่อลดการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบ
บทท 6 : การปรับพฤติกรรม เพื่อลดภาวะเครียดและซึมเศร้า

ลิ้งค์ http://www.thaincd.com/document/file/download/knowledge/ebook23-03-15-2.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น