วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

3,197 แนวทางการประเมินผู้ปวยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก (preanesthetic evaluation)

โดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแห่งประเทศไทย
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-วัตถุประสงค์
-กลุ่มเป้าหมาย
-แนวทางเวชปฎิบัติในการประเมินผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก
-แนวทางการเลือกส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ

ลิ้งค์ http://www.rcat.in.th/index.php/cpg-clinical-practice-guideline/doc_download/87-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น