วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

3,192 Acute appendicitis - appendectomy or the “antibiotics first” strategy

Clinical practice
N Engl J Med   May 14, 2015DOI

Key clinical point
-ไส้ติ่งอักเสบคือสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการผ่าตัดช่องท้องฉุกเฉิน ที่มีอุบัติการณ์ในช่วงชีวิตอยู่ที่ 7-14%
-เมื่อเทียบกับการผ่าตัดไส้ติ่งแบบเปิด การผ่าตัดไส้ติ่งผ่านกล้องมีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อที่ตำแหน่งแผลผ่าตัด, สามารถกลับไปปฎิบัติหน้าที่ได้เร็วกว่า  และการลดความเสี่ยงของการอุดตันของลำไส้ที่จะตามมา
-มีการศึกษางแบบสุ่มขนาดเล็กหลายๆ การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระหว่างการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นอันดับแรก (จะทำการผ่าตัดไส้ติ่งถ้าผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อยา) กับการผ่าตัดไส้ติ่งทันทีในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบที่ไม่ซับซ้อน (uncomplicated appendicitis) พบว่าไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นอันดับแรก แต่แสดงให้เห็นว่าถึงอัตราที่จะต้องกลับมาผ่าตัดใน 48 ชั่วโมงแรก หรือการผ่าตัดไส้ติ่งในปีต่อมามากขึ้น
-การผ่าตัดไส้ติ่งจะยังคงเป็นคำแนะนำสำหรับคนส่วนใหญ่ที่มีไส้ติ่งอักเสบที่ไม่ซับซ้อน แต่ผู้ป่วยควรได้รับทราบเกี่ยวกับทางเลือกและกลยุทธ์ในการใช้ยาปฏิชีวนะในอันดับแรก ซึ่งอาจจะพิจารณาในผู้ที่มีความต้องการที่แรงกล้าในการที่จะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดรหรือผู้ที่มีข้อห้ามในการผ่าตัด

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-The Clinical Problem
-Pathophysiology
-Strategies and Evidence
   Diagnosis
   Surgical Treatment
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Conclusions and Recommendations
-Source Information


อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1215006

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น