วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

3,191 ปัสสาวะเล็ดในผู้สูงอายุ

รวบรวมโดย แพทย์หญิงวันดี โภคะกุล
จัดทำโดย สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขลิงค์ คลิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น