วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

3,198 ชาย 57 ปี ขาซ้ายบวม 2 วัน จากภาพ U/S เส้นเลือดบริเวณขาหนีบซ้ายเป็นดังภาพ

ชาย 57 ปี ขาซ้ายบวม 2 วัน จากภาพ U/S โดยใช้ color flow mode ของเส้นเลือดบริเวณขาหนีบซ้าย พบอะไร และจะให้การวินิจฉัยอะไรครับ?


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น