วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

3,184 Tennis elbow (ปวดข้อศอกด้านนอก)

แฟนผมมีอาการปวดข้อศอกด้านนอก กดเจ็บ ทำให้คิดถึง tennis elbow จึงค้นข้อมูล พบเนื้อหาที่เป็นภาษาไทย อ่านเข้าใจง่าย
รวบรวมโดย รุ่งธิวา  กันทะวัน
น.พ.ธนพจน์ จันทร์นุ่ม  ที่ปรึกษา 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
พยาธิสภาพ
ลักษณะอาการปวด
วิธีการรักษา
การปฎิบัติตัว

ลิ้งค์ Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น