วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

3,196 การควบคุมเบาหวานในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด

การควบคุมเบาหวานในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด
(Perioperative control of blood sugar in diabetic patients)
โดย พญ. เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
 -วิธีการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับการผ่าตัด
 -ผู้ป่วย NIDDM และการผ่าตัดเล็ก
 -ผู้ป่วย IDDM และการผ่าตัดเล็ก
 -ผู้ป่วย NIDDM และการผ่าตัดใหญ่
 -ผู้ป่วย IDDM และการผ่าตัดใหญ่
 -ผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องทำการผ่าตัดฉุกเฉิน
 -การดูแลระยะหลังผ่าตัด
 -สรุป

ลิ้งค์ http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/showpdf.php?file_pdf=538_4Perioperative_Control_of_Blood_Sugar.pdf&art_id=538

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น