วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

3,180 Spot diagnosis: CXR ผู้ป่วยหญิงสูงอายุมีประวัติมีความผิดปกติของปอดมานานกว่า 5 ปี

ผู้ป่วยหญิงสูงอายุมีประวัติมีความผิดปกติของปอดมานานกว่า 5 ปีจาก CXR ที่เห็นพบอะไรอะไร มีสาเหตุอะไรได้บ้างครับ?ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น