วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

3,209 คู่มือดูแลพระอาพาธและวิธีดูแลธาตุขันธ์ตนเอง

คู่มือดูแลพระอาพาธและวิธีดูแลธาตุขันธ์ตนเอง 
เป็นคู่มือดูแลพระอาพาธและวิธีดูแลธาตุขันธ์ตนเอง ไม่ให้เสี่ยงกับการอาพาธ ร่วมกันเขียนโดยคณะแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญและปรนนิบัติ เหล่าภิกษุอาพาธมานานปี ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น