วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

3,188 ความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่สงสัยว่ามีโรคหัวใจในผู้ที่ไม่มีอาการ

-Pathological Q wave
-RBBB, RSR'
-LBBB
-AF
-AFL
-Delta wave (WPW syndrome)
-ST-segment elevation
-Low voltage
-Electrical alternans
-LVH

Ref: Modified from solomon SD. Principle of echocardiography. IN: Braunwald E, Goldman L, eds. Primary cardiology, 2ns ed. Philadephia, Saunders-Elsevier, 2003

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น