วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

3,201 การวินิจฉัยการแพ้อาหารสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป

การวินิจฉัยการแพ้อาหารสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป 
( The diagnosis of food allergy in clinical practice)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรทัย พิบูลโภคานันท์ 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-ความชุกของปฏิกิริยาแพ้อาหาร
-อาการและอาการแสดงของปฏิกิริยาแพ้อาหาร
-การวินิจฉัย
-การรักษา
-เอกสารอ้างอิง

ลิ้งค์ http://www.rcot.org/datafile/_file/_doctor/ca50a9d10a6972158c430e6cf172e49e.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น