วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

3,202 EKG pattern ที่พบได้ใน acute pulmonary embolism

การเปลี่ยนแปลง EKG ทุก ๆ อย่างรวมกันที่เกิดขึ้นใน pulmonary embolism พบได้ประมาณ 87% ได้แก่
-Sinus tachycardia  44%
-Complete หรือ incomplete RBBB 18%
-Right ventricular strain pattern 34%
-Right axis deviation  16%
-Right atrial enlargement (P pulmonale) 9%
-S1T3Q3  pattern  20%
-Clockwise rotation เนื่องจาก right ventricular dilatation (ในอ้างอิงไม่ได้บอก % ไว้ครับ)
-Atrial tachyarrhythmias – AF, flutter, atrial tachycardia.  8%
-Non-specific ST segment and T wave changes, including ST elevation and depression 50%

โดยในอ้างอิงได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การพบมี T wave inversions ใน inferior (II, III, aVF) และ  right precordial leads (V1-V4) เป็นลักษณะที่จำเพาะที่สุดโดยมีการศึกษาว่ามีความจำเพาะถึง 99%

Ref: http://lifeinthefastlane.com/ecg-library/pulmonaryembolism/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น