วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

3,208 Pearl and pitfalls in treating allergic rhinitis

Pearl and pitfalls in treating allergic rhinitis
The annual meeting of the allergy, asthma and immunology society of Thailand
โดย ศ.นพ.เกียรต รักษ์รุ่งธรรม
คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น