วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

3,193 อาการและอาการแสดงที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ ในผู้ป่วยไขกระดูกฝ่อ (aplastic anemia)

                 
- เลือดออกผิดปกติ   41 %

- โลหิตจาง   27 %

- เลือดออกร่วมกับโลหิตจาง   14 %

- เลือดออกร่วมกับโรคติดเชื้อ   6 %

- โรคติดเชื้อ   5 %

- ตรวจเลือดผิดปกติจากการตรวจประจำ   7 %

ข้อมูลจาก: เว็บไซต์สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น